SCB: Låg arbetslöshet bland högskoleutbildade

SCB har publicerat en rapport om inträdet på arbetsmarknaden bland högskoleexaminerade och forskarexaminerade läsåret 2006/07. Den visar att endast tre procent av samtliga examinerade från högskolan var arbetslösa i april 2010. Män hade arbete som huvudsaklig sysselsättning i större utsträckning än kvinnor, vilket i huvudsak förklaras av att kvinnor i större utsträckning var föräldralediga.
Till SCB:s rapport (nytt fönster) »

Högskoleverkets årliga rapport om etablering på arbetsmarknaden


I mitten av december publicerar Högskoleverket sin etableringsrapport om examinerade från högskolans grundutbildning läsåret 2006/07. Den visar hur många som har fått jobb ett år efter examen. Den innehåller även mer detaljerade uppgifter om hur etableringen skiljer sig åt mellan olika utbildningsområden. En nyhet i årets rapport är att man också tittat på företagande efter examen. I slutet av december publicerar Högskoleverket även en rapport om hur arbetsmarknaden ser ut för personer med en forskarexamen.
Senast uppdaterad: 2010-11-26
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se