Dekorationsbild
2012-09-14

SCB: De flesta nöjda med distansutbildning

En ny rapport från SCB visar att distansstudenterna är nöjda med sin utbildning, men bara hälften slutför distansstudierna.

Bland distansstudenterna i högskolan höstterminen 2010 var 67 procent nöjda med den distanskurs de påbörjat. Bland de som slutförde kursen var 90 procent nöjda.
Däremot var det bara 55 procent som slutförde kursen. De vanligaste orsakerna till avhoppen var att de istället arbetade eller fokuserade på annan kurs.

Senast uppdaterad: 2012-09-14
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se