www.hsv.se
2011-04-20

Riksrevisionen har granskat insatser för utländska akademiker

Idag publicerar Riksrevisionen en rapport som konstaterar att det tar lång tid för utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Man har granskat de statliga insatser som görs för att tillvarata kompetensen hos utlandsfödda akademiker. Insatserna bör samordnas och effektiviseras för att underlätta ett snabbare inträde på arbetsmarknaden, menar Riksrevisionen.
 
Högskoleverket välkomnar granskningen och ser det som positivt att den här frågan uppmärksammas. Att bedöma utländska högskoleutbildningar och jämföra dem med svenska examina är en viktig del av Högskoleverkets verksamhet. De senaste åren har antalet bedömningsansökningar ökat kraftigt och under förra året utfärdade Högskoleverket drygt 4 000 bedömningar av utländska examina.
Senast uppdaterad: 2011-09-30
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se