2011-06-10

Regeringens lärarportal håller dig uppdaterad

Regeringen har nyligen fattat flera beslut som berör lärar- och förskollärarutbildningarna, bland annat om vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen och beslut om hur personer med en äldre lärarutbildning kan få ut en examen.

På "Lärarportalen" publicerar regeringen fortlöpande information om bestämmelser som påverkar lärar- och förskollärarutbildningarna. Du hittar också kortfattad information som är anpassad utifrån din utgångspunkt samt vanliga frågor och svar.

Senast uppdaterad: 2011-06-10
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se