Rankning av universitet och högskolor

SEPTEMBER 2010
Shanghailistan och Times Higher Education är två aktuella exempel på internationella rankningslistor. Det finns också flera svenska rankningar som årligen presenteras. Högskoleverket menar att den här typen av topplistor är dålig studentinformation.
 
Läs mer i Högskoleverkets rapport från 2008: Rankning av universitet och högskolor som studentinformation? »PDF
Senast uppdaterad: 2010-11-02
Kontaktperson: Anna Hallenbom, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se