Dekorationsbild
2011-11-24

Nya finansieringskällor önskvärda inom högskolan

Det är kris i det svenska utbildningssystemet och näringslivet oroas över följderna. Det skriver  Veckans Affärer i ett stort reportage och berättar om studenter på högskolor och universitet som har på tok för svaga förkunskaper.

Universitetskansler Lars Haikola bekräftar i reportaget att  intagningen till högskolor och universitet har ökat dramatiskt de senaste decennierna.  Men sedan 1995 har den våldsamma expansionen inte varit fullt finansierad. Anslagen har inte följt med i lärosätenas kostnadsutveckling.

— Högskolan kan inte fortsätta att expandera eller ligga kvar på dagens nivå med existerande anslag. Vi behöver mer pengar. Det är tunt med undervisningen på vissa håll. Andra finansiärer måste få komma in i högskolan, som stiftelser, fonder och företag, med viss betoning på de sistnämnda, säger Lars Haikola.

Senast uppdaterad: 2011-11-24
Kontaktperson: Agneta Rolfer, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se