NCK har kartlagt grundutbildningen

En delrapport från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) visar att ett av tre program i grundutbildningen har undervisning om mäns våld mot kvinnor. Ännu färre undervisar om hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Däremot har alla polisprogram, barnmorskeprogram samt officersprogrammet omfattande undervisning om mäns våld mot kvinnor. Vidare har juristprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och även läkarprogrammet vid flera lärosäten undervisning om mäns våld mot kvinnor. Det skiftar dock mellan olika lärosäten.

Läs mer på Nationellt centrum för kvinnofrid (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2010-12-13
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se