Dekorationsbild
2011-06-20

Myndighetsöversyn för högskoleområdet — tre myndigheter ska bli två

Regeringen har fattat beslut om kommittédirektiv för en ny myndighetsstruktur när det gäller utbildningsområdet. De berörda myndigheterna Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret ska omorganiseras till två nya myndigheter, där den ena myndigheten ska få ett mer renodlat uppdrag och fokusera på kvalitetsutvärderingar, prövningar av examenstillstånd och tillsyn.
 
— Universitetskanslern måste få ett tydligare mandat och en möjlighet att fokusera på den oerhört viktiga uppgiften att granska kvaliteten i den högre utbildningen. Vi ska inte ha utbildningar som inte håller måttet, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande.

De två nya myndigheterna ska vara på plats den 1 januari 2013.

Senast uppdaterad: 2011-06-20
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se