www.hsv.se
2011-02-22
Lars Haikola:

Om inte utbildningarna är forskningsbaserade bör de ligga inom yrkeshögskolan

Den 17 februari  arrangerade Jusek seminariet "Högskolan som affärsidé — yrke eller bildning? —utmaningar för de eftergymnasiala utbildningarna" . Universitetskansler Lars Haikola deltog i seminariet.

Så här skriver Camilla Björkman på Jusekbloggen den 21 februari.
"Gränserna mellan yrkeshögskolan och högskolan är otydliga. Det finns idag utbildningar som finns både inom högskolan och yrkeshögskolan. Det gäller till exempel ingenjörsutbildningarna. Lars Haikola, universitetskansler på Högskoleverket tycker inte att gränserna är otydliga men lanserade idén (som säkert upprör en del av högskolevärlden) att utbildningar inom högskolan som inte är forskningsbaserade kan läggas inom yrkeshögskolan.
 
Lars Haikola själv säger: Yrkeshögskolan är en ny företeelse inom den postgymnasiala utbildningen. Det är en välkommen utbildningsform som behövs i gråzonen mellan gymnasieskola och högskola. Det är ju inte självklart att alla utbildningar som idag ligger inom högskolan ska ligga där — det kan gälla exempelvis en del tvååriga utbildningar som har svårt att etablera en godtagbar forskningsbas."

Senast uppdaterad: 2011-02-22
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se