2011-09-20

Lars Haikola kommenterar stipendieförslag

Tisdag den 20 september presenterar regeringen höstens budgetproposition. Den innehåller flera förslag som rör universitet och högskolor. Ett av förslagen är att utöka stipendieprogrammet riktat till utländska studenter, något som bland andra Högskoleverket tidigare efterlyst. Tidningen Riksdag & Departement intervjuar bland andra universitetskanslern och chefen för Högskoleverket, Lars Haikola.
Senast uppdaterad: 2011-09-20
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se