2011-08-23

Lars Haikola kommenterar ny myndighetsstruktur

Universitetskansler Lars Haikola, chef för Högskoleverket, intervjuas i senaste numret av Universitetsläraren om regeringens aviserade myndighetsöversyn och renodling av Högskoleverkets uppdrag. Han säger bland annat att betoningen på kontroll kan påverka myndighetens legitimitet. En ny myndighetsstruktur träder i kraft den 1 januari 2013, då tre myndigheter på högskoleområdet blir två.
Senast uppdaterad: 2011-08-23
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se