Lars Haikola: Breda utbildningar behövs

Vid Sveriges universitetslärarförbunds kongress "Framtid och Framsteg" den 23—24 november pratade universitetskansler Lars Haikola om högskolesektorns utmaningar och förändringar.
 
— Idag är högskolorna att jämföra med sjukvård, polis och medier, i bemärkelsen att det är en verksamhet som alla möter och alla känner någon som går på högskola.

— Finansieringen är otillräcklig, samtidigt finns krav på valuta för pengarna, studenterna är fler och mer heterogena, forskningen mer omfattande och dyrare. Att varje lärosäte av ekonomiska skäl måste bygga en bred bas innebär överetablering av utbildningar och underkritiska miljöer samt behov av kvalitetssäkring. Men möjligheten att välja en annan väg är liten, profilering av lärosäten måste ske utifrån den breda basen, underströk Lars Haikola som också beskrev högskolan som en bransch där ersättningen per student innebär att man jobbar på "rakt ackord".

Läs hela referatet i senaste numret av Universitetsläraren (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2010-12-13
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se