Dekorationsbild
2011-12-07

JO uttalar sig om möjligheten att återkalla inlämnad tentamen

Justitieombudsmannen (JO) anser att frågan om en student har rätt att återkalla en inlämnad tentamen innan betyget satts, behöver regleras i högskoleförordningen. Frågan har blivit aktuell inom juristutbildningen, där höga betyg är viktigt för möjligheten att få notariemeritering efter studierna. Om studenterna får återkalla tentamina, kan det användas i de fall man tror att betyget inte kommer att bli högt.
Senast uppdaterad: 2012-01-11
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se