Dekorationsbild
2011-10-25

Jan Björklund förutser sammanslagningar av högskolor

I en debattartikel i Dagens Nyheter beskriver utbildningsminister Jan Björklund att nytt  högskolelandskap. Det beror delvis på att politiken läggs om och där Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar spelar stor roll. Delvis beror det på att antalet 20-åringar kommer att minska. Regeringens fokusering på kvalitet snarare än kvantitet innebär att man inte vill sprida resurserna mer än idag. Det kan innebära utmaningar för högskolor som tappar många sökande på grund av minskande ungdomskullar, och som också blir av med någon eller några examensrätter på grund av skarpare utvärderingar. Utbildningsministern ser fler sammanslagningar av högskolor och universitet som en önskvärd lösning.
Senast uppdaterad: 2011-10-31
Kontaktperson: Agneta Rolfer, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se