Jan Björklund och Ibrahim Baylan, källo: regeringen.se och socialdemokraterna.se
2012-10-03

Interpellationsdebatt om ENQA

Tisdag den 2 oktober svarade utbildningsminister Jan Björklund (FP) på riksdagsledamoten Ibrahim Baylans (S) interpellation om Sveriges kvalitetsutvärderingssystem för den högre utbildningen. Baylan ställde frågan om hur Björklund kommer att agera för att återupprätta förtroendet för den högre utbildningen i Sverige och möjliggöra att det svenska kvalitetsutvärderingssystemet återigen håller europeisk standard. Detta med anledning av att den Europeiska paraplyorganisationen för kvalitetssäkring av högre utbildning bedömt att Högskoleverkets kvalitetssystem inte följer de riktlinjer som organisationen satt upp.
Senast uppdaterad: 2012-10-03
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se