Dekorationsbild
2011-10-18

Högskolornas reaktioner på budgetpropositionen

Nu finns ett nytt nummer av Högskolans omvärld att läsa, Högskoleverkets nyhetsbrev med nationell omvärldsbevakning av högskoleområdet. Där kan du bland annat läsa om hur några universitet och högskolor reagerat på regeringens budgetförslag och hur förslagen väntas påverka utbildningsutbudet.
Senast uppdaterad: 2011-10-18
Kontaktperson: Lena Hed, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se