Dekorationsbild
2011-07-20

Hinder för utländska studenter

Sveriges tillämpning av EUs förordning om uppehållstillstånd gör det svårt för vissa utländska studenter som är antagna till utbildningar i Sverige. Universitet och högskolor är angelägna om att hitta en snabb lösning för de studenter som ska börja sina studier efter sommaren. Det är Migrationsverket som handlägger ansökningarna.
Senast uppdaterad: 2011-07-20
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se