Dekorationsbild
2012-02-23

Främja jämställdhet i högskolan blir primärt lärosätenas ansvar

Högskoleverkets uppdrag att främja jämställdhet i högskolesektorn förs inte över till den nya myndighet som ska svara för högskoleservice och internationellt samarbete från 2013. Avsikten med förslaget är att tydliggöra att ansvaret ligger på lärosätena. Det skriver Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet den 8 februari och hänvisar till Högskolemyndighets- och programkontorsutredningens betänkande.
Senast uppdaterad: 2012-02-23
Kontaktperson: Lena Hed, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se