Dekorationsbild
2012-09-18

Fler stipendier för utländska studenter

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 att medlen för stipendier till studenter från utvecklingsländer dubbleras. Det innebär att totalsumman för denna grupp studenter blir 100 miljoner kronor per år. Därutöver finns också 60 miljoner kronor per år för stipendier till särskilt kvalificerade studenter från övriga länder.
Senast uppdaterad: 2012-09-18
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se