2011-04-20

Färre lärarstudenter — men knappast av ointresse

Flera medier rapporterar om nedgången i antalet förstahandssökande till lärarutbildning, utifrån VHS färska statistik från antagningsomgången inför höstterminen. Det sammanfaller dessutom med debatten och oron kring den svenska grundskolan och läraryrkets status. Men Jana Hejzlar på Högskoleverket menar att man inte enbart ska tolka tappet i lärarstudenter som ett mått på ointresse för läraryrket. Snarare är det ett resultat av den osäkerhet som finns om vilka universitet och högskolor som kommer att ha examenstillstånd för att examinera lärare. Prövningarna av tillstånd för lärarexamina enligt den nya formen för lärarutbildningen pågår nämligen för fullt.
Senast uppdaterad: 2011-04-20
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se