Dekorationsbild
2012-04-04

Etablering på arbetsmarknaden — två studier

Dagens Nyheter skrev i dagarna om att var femte högskolestudent saknar arbete ett år efter examen. Det var Svenskt Näringslivs studie Högskolekvalité 2012 som var källa till informationen.

Anders Wiberg på Högskoleverkets analysavdelning menar att Svenskt Näringslivs studie inte går att jämföra med Högskoleverkets rapport Etableringen på arbetsmarknaden — examinerade läsåret 2007/08 som kom i slutet av förra året. Det beror på att Högskoleverkets rapport, till skillnad från Svenskt Näringslivs intervjuundersökning, utgår från registerdata och dessutom innehåller andra frågeställningar.

Senast uppdaterad: 2012-04-04
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se