2010-12-13

E-boksutvecklingen påverkar högskolan

Nättidskriften "University World News" nya nummer (nr 151) behandlar e-böcker inom högre utbildning. Även om läsarandelen för e-böcker är liten jämfört med pappersböckernas, så växer den. Universitetsbibliotek och akademiska förlag kan inte längre ignorera e-böckernas potential och andra nya sätt att distribuera innehåll, menar redaktionen. Bland temaartiklarna finns artiklar om utvecklingen i olika delar av världen, bland annat Skandinavien.

Läs mer om e-böcker på University World News (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2010-12-13
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se