Dekorationsbild
2011-05-04

DJ:s rapporter finns nu hos Högskoleverket

Delegationen för jämställdhet i  högskolan (DJ) har slutfört sitt uppdrag. DJ:s rapporter hittar du i fortsättningen här på Högskoleverkets webbplats. Du hittar dem under fliken Publikationer.

Högskoleverket har fått i  uppdrag av regeringen att under perioden 2011—2013 ta emot slutredovisningar från de jämställdhetsprojekt som fått medel från DJ. I uppdraget ligger även att sammanställa, analysera och på lämpligt sätt sprida erfarenheter av delegationens samlade projektverksamhet.

Uppdraget ska redovisas senast 1 april 2014.

Senast uppdaterad: 2011-05-04
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se