Dekorationsbild
2012-01-16

De första förslagen inför år 2013

Ett första delbetänkande har idag kommit från Högskolemyndighets- och Programkontorsutredningen. Av förslaget framgår hur utredaren vill fördela uppdragen på de två nya högskolemyndigheter som ska bildas den 1 januari 2013 och vilka uppdrag som faller utanför. I delbetänkandet framgår också tänkt omfattning när det gäller personal och budget för de två nya myndigheterna.
Senast uppdaterad: 2012-01-18
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se