2011-09-06

Bluffuniversitet orsakar stora skador

Högskoleverkets utredare Erik Johansson intervjuas i tidningen Universitetsläraren (nr 13/11) om fenomenet "bluffuniversitet".
 
"Arbetsgivare måste bli mycket bättre på att kolla upp akademiska meriter anser Erik Johansson, handläggare på Högskoleverket. — Men bluffuniversitet är ganska lätta att känna igen och ingen person med insikt i akademisk meritering bör rimligen låta sig luras, säger han."
Senast uppdaterad: 2011-09-13
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se