www.hsv.se
Jan Björklund och Ibrahim Baylan, källo: regeringen.se och socialdemokraterna.se
2012-10-25

Astrid Söderbergh Widding blir ny rektor vid Stockholms universitet

Regeringen anställde den 25 oktober professor Astrid Söderbergh Widding som rektor vid Stockholms universitet. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2013.

Astrid Söderbergh Widding är professor i filmvetenskap. I dag är hon vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet.

Foto: Eva Dalin

Senast uppdaterad: 2012-10-25
Kontaktperson: Stina Moritz, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se