Aktuell debatt inom högskolesektorn

De senaste veckorna har autonomireformens införande, forskningsexcellens kontra jämställdhet och studieavgifternas konsekvenser debatterats inom högskolesektorn och i medierna. Nyhetsbrevet "Högskolans omvärld" innehåller korta notiser med länkar till inlägg och rapporter.

Läs senaste numret av Högskolans omvärld »

Senast uppdaterad: 2011-01-19
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se