www.hsv.se

Aktuellt i omvärlden

Här har vi sammanställt aktuella frågor i högskolevärlden.
2012-10-25
Astrid Söderbergh Widding blir ny rektor vid Stockholms universitet
Regeringen anställde den 25 oktober professor Astrid Söderbergh Widding som rektor vid Stockholms universitet. Hon tillträder sin nya tjänst den 1...
2012-10-03
Interpellationsdebatt om ENQA
Tisdag den 2 oktober svarade utbildningsminister Jan Björklund (FP) på riksdagsledamoten Ibrahim Baylans (S) interpellation om Sveriges...
2012-09-18
Fler stipendier för utländska studenter
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 att medlen för stipendier till studenter från utvecklingsländer dubbleras. Det innebär att...
2012-09-14
SCB: De flesta nöjda med distansutbildning
En ny rapport från SCB visar att distansstudenterna är nöjda med sin utbildning, men bara hälften slutför distansstudierna.

Bland distansstudenterna i...


2012-08-30
Regeringen satsar på elitforskning
Regeringen ska satsa tre miljarder kronor på elitforskning under de kommande tio åren. Svensk forskning har god bredd men spetsen är för trubbig,...
2012-08-07
Svenskt Näringsliv om uppdaterade studera.nu: "Ett välkommet steg"
Patrick Krassén på Svenskt Näringsliv ser positivt på integreringen av kvalitetsutvärderingarnas resultat på studera.nu. Han menar att nästa steg i...
2012-07-13
Högskoleverkets kvalitetsgranskningar diskuteras på DN:s ledarsidor
Den 13 juli skriver Karin Svanborg-Sjövall om Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar och att dessa nu blivit synliga för blivande studenter som står i...
2012-07-13
Drygt 272 000 antagna till höstens högskoleutbildningar
Antalet antagna till utbildningar vid universitet och högskolor minskar från knappt 274 000 till drygt 272 000, trots att antalet behöriga sökande i år...
2012-07-12
Studerande kvinnors och mäns hälsa undersöks
Centrala studiestödsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en studie om skillnader mellan studerande kvinnors och mäns hälsosituation....
2012-05-23
Nya gymnasiebetyg i egen grupp vid antagning till högskolan
Elever med examen från nya gymnasieskolan ska under en övergångsperiod konkurrera i en egen urvalsgrupp vid antagningen till högskolan.
2012-04-20
De 20 mest sökta utbildningarna i landet
Nu har Verket för högskoleservice (VHS) sammanställt en lista över de utbildningar som var populärast i ansökningsperioden som avslutades den 16 april....
2012-04-04
Etablering på arbetsmarknaden — två studier
Dagens Nyheter skrev i dagarna om att var femte högskolestudent saknar arbete ett år efter examen. Det var Svenskt Näringslivs studie Högskolekvalité...
2012-03-30
Högskoleverket upphör efter årsskiftet
Regeringen lade i torsdags fram en proposition till riksdagen där man föreslår att myndigheterna på högskoleområdet ska få ny struktur; tre myndigheter...
2012-03-20
Färre sökande till lärarutbildningen
Dagens Nyheter skriver i dag om bristen på lärarstudenter. Högskoleverket publicerade nyligen en analys som bland annat behandlar det minskade...
2012-03-07
Lars Haikola i debatt på SYV-dag i Norrköping
Universitetskansler Lars Haikola deltar i en paneldebatt om livslångt lärande den 8 mars. Det är Linköpings universitet som anordnar en informationsdag...
2012-02-29
"Antalet studenter minskar inte på fem års sikt"
I höstas höjde utbildningsminister Jan Björklund (FP) ett varningens finger till Sveriges högskolor: Antalet 20-åringar minskar de närmaste åren med 25...
2012-02-27
Hjälp eller inte under högskoleprovet?
Folkbladet skriver idag om ett fall där en person känner sig diskriminerad för att han inte får den hjälp han behöver när han ska skriva...
2012-02-23
Främja jämställdhet i högskolan blir primärt lärosätenas ansvar
Högskoleverkets uppdrag att främja jämställdhet i högskolesektorn förs inte över till den nya myndighet som ska svara för högskoleservice och...
2012-01-16
De första förslagen inför år 2013
Ett första delbetänkande har idag kommit från Högskolemyndighets- och Programkontorsutredningen. Av förslaget framgår hur utredaren vill fördela...
2011-12-07
JO uttalar sig om möjligheten att återkalla inlämnad tentamen
Justitieombudsmannen (JO) anser att frågan om en student har rätt att återkalla en inlämnad tentamen innan betyget satts, behöver regleras i...
2011-11-24
Nya finansieringskällor önskvärda inom högskolan
Det är kris i det svenska utbildningssystemet och näringslivet oroas över följderna. Det skriver  Veckans Affärer i ett stort reportage och berättar om...
2011-10-31
Småkurser kritiseras i dokumentärfilm
En dokumentärfilm som visats i TV4, Utbildningsfabriken, kritiserar småkurser på högskolor och universitet. Det är kurser som inte ingår som del i...
2011-10-25
Jan Björklund förutser sammanslagningar av högskolor
I en debattartikel i Dagens Nyheter beskriver utbildningsminister Jan Björklund att nytt  högskolelandskap. Det beror delvis på att politiken läggs om...
2011-10-19
Oro för stärkt central makt
Universiteten borde inte bara bli färre och starkare,  utan också mer självständiga. Det skriver Dagens Nyheter i en ledare apropå budgetpropositionens...
2011-10-18
Högskolornas reaktioner på budgetpropositionen
Nu finns ett nytt nummer av Högskolans omvärld att läsa, Högskoleverkets nyhetsbrev med nationell omvärldsbevakning av högskoleområdet. Där kan du...
2011-09-28
Tips inför det nya högskoleprovet
Mer matte och en jämn balans mellan kvantitativa och uppgifter sammanfattar det nya högskoleprovet. Det skriver Svenska Dagbladet i sin högskoleguide....
2011-09-28
Studenter besväras av dålig ljudmiljö
Fyra av tio studenter har problem med dålig ljudmiljö i högskolan. Det visar en undersökning som Hörselskadades Riksförbund (HRF) har låtit göra bland...
2011-09-27
"Sök och jämför" har nominerats till e-förvaltningspris
Webbtjänsten "Sök och jämför utbildning" är nominerad till eDiamond Award 2011 - priset till "den organisation som under året utvecklat tjänster som...
2011-09-20
Lars Haikola kommenterar stipendieförslag
Tisdag den 20 september presenterar regeringen höstens budgetproposition. Den innehåller flera förslag som rör universitet och högskolor. Ett av...
2011-09-13
Lika villkor för forskare uppmärksammas
Pam Fredman, ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, vill sätta fokus på vilka som har forskningsledningsfunktionerna och...
2011-09-06
Bluffuniversitet orsakar stora skador
Högskoleverkets utredare Erik Johansson intervjuas i tidningen Universitetsläraren (nr 13/11) om fenomenet "bluffuniversitet".
 
"Arbetsgivare måste...
2011-08-31
Fel om högskoleprovet i SvD
I gårdagens Svenska Dagbladet (30/8) fanns ett debattinlägg som innehåller ett fel beträffande högskoleprovet.

Under rubriken "Gör Eid al-Fitr till...


2011-08-23
Lars Haikola kommenterar ny myndighetsstruktur
Universitetskansler Lars Haikola, chef för Högskoleverket, intervjuas i senaste numret av Universitetsläraren om regeringens aviserade...
2011-08-23
Legitimation för lärare och förskollärare
Den 2 mars 2011 beslutade riksdagen att införa legitimation för lärare och förskollärare. Denna reform införs i flera steg från och med den 1 juli...
2011-08-08
Minnesord om Stig Hagström
Läs minnesord om f d universitetskanslern Stig Hagström i SvD den 7 augusti 2011.
2011-07-20
Hinder för utländska studenter
Sveriges tillämpning av EUs förordning om uppehållstillstånd gör det svårt för vissa utländska studenter som är antagna till utbildningar i Sverige....
2011-06-20
Myndighetsöversyn för högskoleområdet — tre myndigheter ska bli två
Regeringen har fattat beslut om kommittédirektiv för en ny myndighetsstruktur när det gäller utbildningsområdet. De berörda myndigheterna...
2011-06-10
Regeringens lärarportal håller dig uppdaterad
Regeringen har nyligen fattat flera beslut som berör lärar- och förskollärarutbildningarna, bland annat om vidareutbildning av lärare som saknar...
2011-05-04
DJ:s rapporter finns nu hos Högskoleverket
Delegationen för jämställdhet i  högskolan (DJ) har slutfört sitt uppdrag. DJ:s rapporter hittar du i fortsättningen här på Högskoleverkets webbplats....
2011-04-20
Färre lärarstudenter — men knappast av ointresse
Flera medier rapporterar om nedgången i antalet förstahandssökande till lärarutbildning, utifrån VHS färska statistik från antagningsomgången inför...
2011-04-20
Riksrevisionen har granskat insatser för utländska akademiker
Idag publicerar Riksrevisionen en rapport som konstaterar att det tar lång tid för utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden....
2011-03-03
Lärarlegitimation införs hösten 2012
Den 2 mars 2011 fattade riksdagen beslut om att lärarlegitimation införs hösten 2012.

Befintliga lärare/förskollärare som har genomgått en...


2011-02-28
Förslag om enklare regler för meritpoäng
Regeringen föreslår att antagningsreglerna till högskolan ändras för dem som börjar i den nya gymnasieskolan hösten 2011. Förslagen innebär i stort att...
2011-02-22
Lars Haikola:
Om inte utbildningarna är forskningsbaserade bör de ligga inom yrkeshögskolan

Den 17 februari  arrangerade Jusek seminariet "Högskolan som affärsidé — yrke eller bildning? —utmaningar för de eftergymnasiala utbildningarna" ....
2011-02-03
Förslag: Unga studenter bör premieras genom avskrivna studielån
Långtidsutredningen 2011 har kommit med sitt slutbetänkande. Där föreslås bland annat att studenter som tar sin examen vid 23 års ålder inte ska behöva...
2011-02-01
Lars Haikola kommenterar DJ:s förslag
Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) har lämnat sitt betänkande "Svart på vitt - om jämställdhet". Där föreslås olika åtgärder för att komma...
2011-01-24
Skolverket ska driva kampanj för läraryrket
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena och de nya utbildningarna. Syftet är...
2011-01-19
Aktuell debatt inom högskolesektorn
De senaste veckorna har autonomireformens införande, forskningsexcellens kontra jämställdhet och studieavgifternas konsekvenser debatterats inom...
2010-12-16
Fortfarande ont om tid för kvalitet i högskolan
För andra året i rad har TCO presenterat en nationell undersökning om lärarledd tid. Nytt för i år är att TCO har frågat studenterna vilken...
2010-12-13
Lars Haikola: Breda utbildningar behövs
Vid Sveriges universitetslärarförbunds kongress "Framtid och Framsteg" den 23—24 november pratade universitetskansler Lars Haikola om högskolesektorns...
2010-12-13
E-boksutvecklingen påverkar högskolan
Nättidskriften "University World News" nya nummer (nr 151) behandlar e-böcker inom högre utbildning. Även om läsarandelen för e-böcker är liten jämfört...
2010-12-01
NCK har kartlagt grundutbildningen
En delrapport från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) visar att ett av tre program i grundutbildningen har undervisning om mäns våld mot kvinnor....
2010-11-26
SCB: Låg arbetslöshet bland högskoleutbildade
SCB har publicerat en rapport om inträdet på arbetsmarknaden bland högskoleexaminerade och forskarexaminerade läsåret 2006/07. Den visar att endast tre...
2010-11-09
Lärarutbildningen i fokus
Det pågår en het debatt om lärarutbildningen med anledning av Lärarförbundets rapport Är det lönt att bli lärare? Lärarutbildningen är den i särklass...
2010-11-03
Lars Haikola om jämställdheten i högskolan
Universitetskansler Lars Haikola har intervjuats om jämställdhetsfrågor i nyhetsbrevet Genusperspektiv, som ges ut av Nationella sekretariatet för...
2010-10-18
Förslag på nytt uppdrag för Högskoleverket
Den så kallade behörighetsutredningen som haft i uppdrag att utreda ett antal frågor om behörighetsregler inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten...
2010-09-16
Rankning av universitet och högskolor
Shanghailistan och Times Higher Education är två aktuella exempel på internationella rankningslistor. Det finns också flera svenska rankningar som...
2010-08-09
Flera uppdrag kring minoritetsspråk
Regeringen har de senaste åren genomfört flera satsningar för att bygga upp utbildningen i de nationella minoritetsspråken.

Översyn av...


Senast uppdaterad: 2012-02-28
Kontaktperson: Anna Hallenbom, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se