Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
Å  
årsbelopp annual amount
årskull cohort /GB/
årsverke* work year equivalent
återbetalningspliktig lånedel* student loan element
återkalla examenstillstånd* revoke degree-awarding powers
återkommande utbildning continuing professional development
återrapporteringskrav reporting requirement