Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
W  
webbanmälan online application
webbaserad distansutbildning (se nätbaserad distansutbildning)