Engelska Svenska
H  
HE entrant nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
head of department prefekt
health care service and management, health policy and services and health economy hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
health sciences hälsovetenskap
health sciences vårdvetenskap
health sciences programme vårdutbildning
HEI audit lärosätesgranskning
hematology hematologi
higher education akademisk utbildning
higher education högskoleutbildning
higher education access programme högskoleintroducerande utbildning
Higher Education Act högskolelagen
higher education administration högskoleförvaltning
Higher Education Appeals Board Överklagandenämnden för högskolan
Higher Education Certificate in Folk High School Education folkhögskollärarexamen
Higher Education Diploma konstnärlig högskoleexamen
Higher Education Diploma (in …) högskoleexamen 2
Higher Education Diploma in Agricultural and Rural Management lantmästarexamen
Higher Education Diploma in Arts and Crafts konstnärlig högskoleexamen i konsthantverk
Higher Education Diploma in Business and Economics ekonomie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Dance konstnärlig högskoleexamen i dans
Higher Education Diploma in Dental Hygiene tandhygienistexamen
Higher Education Diploma in Dental Science odontologie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Design konstnärlig högskoleexamen i design
Higher Education Diploma in Equine Science hippologexamen
Higher Education Diploma in Fine Arts konstnärlig högskoleexamen i fri konst
Higher Education Diploma in Forest Management skogsteknikerexamen
Higher Education Diploma in Forestry skoglig högskoleexamen
Higher Education Diploma in Horticultural Management trädgårdsingenjörsexamen
Higher Education Diploma in Legal Science juris högskoleexamen
Higher Education Diploma in Literary Composition konstnärlig högskoleexamen i litterär gestaltning
Higher Education Diploma in Media konstnärlig högskoleexamen i media
Higher Education Diploma in Medical Science medicine högskoleexamen
Higher Education Diploma in Music konstnärlig högskoleexamen i musik
Higher Education Diploma in Natural Sciences naturvetenskaplig högskoleexamen
Higher Education Diploma in Neo Circus konstnärlig högskoleexamen i nycirkus
Higher Education Diploma in Opera konstnärlig högskoleexamen i opera
Higher Education Diploma in Performing Arts and Media konstnärlig högskoleexamen i scen och media
Higher Education Diploma in Pharmaceutical Science farmacie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Political Sciences politices högskoleexamen
Higher Education Diploma in Science teknologie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Theatre konstnärlig högskoleexamen i teater
Higher Education Diploma in Theology teologie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Veterinary Medicine veterinärmedicine högskoleexamen
Higher Education Diploma in Veterinary Nursing djursjukvårdarexamen
Higher Education Diploma in Vocational Education yrkeslärarexamen
Higher Education Diploma of Arts filosofie högskoleexamen
Higher Education Expulsions Board avskiljandenämnden
higher education initial participation rate övergångsfrekvens
higher education institution högskola (1)
Higher Education Ordinance högskoleförordningen
higher education qualification examen
higher education qualification högskoleexamen 1
the higher education sector högskolesektorn
the higher education sector högskoleväsendet
history historia
history of ideas idé- och lärdomshistoria
history of religions religionshistoria
history of technology teknikhistoria
home economics and nutrition hushålls- och kostvetenskap
home university hemuniversitet
honorary doctor hedersdoktor
horticulture trädgårdsvetenskap/hortikultur
host university värduniversitet
hourly-paid timanställd
human aspects of ICT mänsklig interaktion med IKT
human computer interaction människa-datorinteraktion
human geography kulturgeografi
humanities humaniora
humanities and social sciences humanistisk-samhällsvetenskaplig