Dekorationsbild
Hsv.se avpublicerades den 30 juni 2013
Högskoleverket lades ned den 31 december 2012. Istället har två nya myndigheter bildats, Universitets- och högskolerådet samt Universitetskanslersämbetet. Informationen på denna webbplats har flyttats/kommer att flyttas över till respektive webbplats; www.uhr.se och www.uk-ambetet.se.

Till UK-ämbetets webbplats
Till Universitets- och högskolerådets webbplats